Biografías para niños, Enumeradas por fecha

0
Advertisement

Biografías para niños: enumeradas por fecha

Biografías para niños: Enumeradas por fecha

2000 – 500 a. C.

Hammurabi (1811-1750 a. C.)
Hatshepsut (1508-1458 a. C.)
Tutmosis III (1481-1425 a. C.)
Amenhotep III (1411-1351 a. C.)
Akhenaton (? – 1336 AEC)
Tutankamón (1341-1323 a. C.)
Ramsés II (1303-1213 a. C.)
Ciro el Grande (600-530 a. C.)
Nabucodonosor II (562-635 a. C.)
Sun Tzu (544-496 a. C.)
Confucio (551-479 a. C.)
Darío I (550-486 a. C.)

500 – 0 AEC

Pericles (495 – 429 a. C.)
Sócrates (470-399 a. C.)
Platón (428 – 424 AEC)
Aristóteles (384-322 a. C.)
Alejandro Magno (356-323 a. C.)
Arquímedes (287 – 212 a. C.)
Emperador Qin (259 – 210 a. C.)
Aníbal (247 – 182 a. C.)
Cayo Mario (157-86 a. C.)
Espartaco el Gladiador (111-71 AEC)
Cicerón (106-43 a. C.)
Julio César (100-44 a. C.)
Cleopatra VII (69-30 a. C.)
Augusto (63 a. C. – 14 d. C.)

0 – 1000 CE

Nero (37-68 CE)
Trajano (53 – 117 CE)
Constantino el Grande (272 – 337 CE)
Justiniano I (483 – 565 CE)
Emperador Taizong (598-649 CE)
Emperatriz Wu (624 – 705 CE)
Carlomagno (742 – 814 CE)
Alfredo el Grande (849 – 899 CE)

Advertisement

1000 – 1500 CE

Guillermo el conquistador (1028-1087 CE)
Saladino (1138-1193 CE)
Genghis Khan (1162-1227 CE)
San Francisco de Asís (1182 – 1226 CE)
Kublai Khan (1215-1294 CE)
Sundiata (1217-1255 CE)
Marco Polo (1254-1324 CE)
Ibn Battuta (1304-1369 CE)
Zheng He (1371 – 1433 CE)
Johannes Gutenberg (1398 – 1468 CE)
Juana de Arco (1412-1413 CE)
Cristóbal Colón (1451-1506 CE)
Leonardo da Vinci (1452-1519 CE)
Vasco da Gama (1460-1524 CE)
Francisco Pizarro (1474-1541 CE)
Juan Ponce de León (1474-1521 CE)
Miguel Ángel (1475-1564 CE)
Fernando de Magallanes (1480-1521 CE)
Rafael (1483-1520 CE)
Hernán Cortés (1485-1547 CE)
Rey Enrique VIII (1491-1547)
Solimán el Magnífico (1494-1566 CE)

1500

Reina Isabel I (1533-1603 CE)
Sir Francis Drake (1540-1596 CE)
Henry Hudson (1560s – 1611 CE)
Galileo (1564-1642 CE)
William Shakespeare (1564-1616 CE)
John Smith (1580-1631 CE)
Squanto (1585-1622 CE)
William Bradford (1590-1657 CE)

1600

Roger Williams (1603-1683 CE)
Rembrandt (1606-1669 CE)
Isaac Newton (1643-1727 CE)
William Penn (1644-1718 CE)
Emperador Kangxi (1654-1722 CE)
James Oglethorpe (1696-1785 CE)

1700

Ben Franklin (1706-1790 CE)
Samuel Adams (1722-1803 CE)
Capitán James Cook (1728-1779 CE)
Martha Washington (1731 – 1802 CE)
Benjamin Banneker (1731-1806)
Washington, George (1732-1799 CE)
Daniel Boone (1734-1820 CE)
Paul Revere (1735-1818 CE)
Adams, John (1735-1826 CE)
Patrick Henry (1736-1799 CE)
Thomas Paine (1737-1809 CE)
Benedict Arnold (1741 – 1801 CE)
Jefferson, Thomas (1743-1826 CE)
Antoine Lavoisier (1743-1794 CE)
Abigail Adams (1744-1818 CE)

1750

Madison, James (1751-1836 CE)
Jarra Molly (1754-1832 CE)
John Marshall (1755-1835 CE)
María Antonieta (1755-1793 CE)
Marqués de Lafayette (1757-1834 CE)
Maximilien Robespierre (1758-1794 CE)
Monroe, James (1758-1831 CE)
Eli Whitney (1765-1825 CE)
Robert Fulton (1765-1815 CE)
Sequoyah (1767-1843 CE)
Jackson, Andrew (1767-1845 CE)
Adams, John Quincy (1767-1848 CE)
Tecumseh (1768-1813 CE)
Napoleón Bonaparte (1769-1821 CE)
Harrison, William Henry (1773-1841 CE)
J.M.W. Turner (1775-1851 CE)
Van Buren, Martin (1782-1862 CE)
Taylor, Zachary (1784-1850)
Shaka Zulu (1787-1828 CE)
Sacagawea (1788-1812? CE)
Tyler, John (1790-1862 CE)
Buchanan, James (1791-1868 CE)
Sam Houston (1793-1863 CE)
Polk, James K. (1795-1849 CE)
La verdad del Sojourner (1797-1883 CE)

1800

Fillmore, Millard (1800-1874 CE)
Dorothea Dix (1802-1887 CE)
Pierce, Franklin (1804-1869 CE)
Lewis y Clark (expedición 1804-1806)
Robert E. Lee (1807-1870 CE)
Johnson, Andrew (1808-1875 CE)
Jefferson Davis (1808-1889 CE)
Lincoln, Abraham (1809-1865 CE)
Harriet Beecher Stowe (1811-1896 CE)
Elizabeth Cady Stanton (1815-1902 CE)
Mary Todd Lincoln (1818-1882 CE)
Frederick Douglass (1818-1895 CE)
Reina Victoria (1819-1901 CE)
Susan B. Anthony (1820-1906 CE)
Clara Barton (1821-1912 CE)
Harriet Tubman (1822-1913 CE)
Louis Pasteur (1822-1895 CE)
Hayes, Rutherford B. (1822-1893 CE)
Grant, Ulises S. (1822-1885 CE)
Stonewall Jackson (1824-1863 CE)
Gerónimo (1829-1909 CE)
Levi Strauss (1829-1902 CE)
Arthur, Chester A. (1829-1886 CE)
Toro Sentado (1831-1890 CE)
Garfield, James A. (1831-1881 CE)
Eduoard Manet (1832-1883 CE)
Harrison, Benjamin (1833-1901 CE)
Edgar Degas (1834-1917 CE)
Andrew Carnegie (1835-1919 CE)
Mark Twain (1835-1910 CE)
Cleveland, Grover (1837-1908 CE)
John D. Rockefeller (1839-1937 CE)
Crazy Horse (1840-1877 CE)
Jefe Joseph (1840 – 1904 CE)
Claude Monet (1840-1926 CE)
McKinley, William (1843-1901 CE)
Alexander Graham Bell (1847-1922 CE)
Thomas Edison (1847-1931 CE)

1850

Vincent van Gogh (1853-1890 CE)
Wilson, Woodrow (1856-1924 CE)
Booker T. Washington (1856-1915 CE)
Taft, William (1857-1930 d. C.)
Milton Hershey (1857-1945 CE)
Roosevelt, Theodore (1858-1919 CE)
Kaiser Wilhelm II (1859-1941 CE)
Georges Seurat (1859-1891 CE)
Annie Oakley (1860-1926 CE)
George Washington Carver (1860s – 1943 CE)
James Naismith (1861-1939 CE)
Ida B. Wells (1862-1931 CE)
David Lloyd George (1863-1945 CE)
Henry Ford (1863-1947 CE)
Nellie Bly (1864-1922 CE)
Harding, Warren G. (1865-1923 CE)
Wassily Kandinsky (1866-1944 CE)
Marie Curie (1867-1934 CE)
Señora C.J. Walker (1867-1919 CD)
Zar Nicolás II (1868-1918 CE)
Henri Matisse (1869-1954 CE)
Mohandas Gandhi (1869-1948 CE)
Vladimir Lenin (1870-1924 CE)
Los hermanos Wright (1871/1867 – 1948/1912 CE)
Coolidge, Calvin (1872-1933 CE)
Roald Amundsen (1872-1928 CE)
Winston Churchill (1874 – 1965 CE)
Hoover, Herbert (1874-1964 CE)
Harry Houdini (1874-1926 CE)
Joseph Stalin (1878-1953 CE)
Albert Einstein (1879-1955 CE)
Helen Keller (1880 – 1968 CE)
Douglas MacArthur (1880-1964 CE)
Pablo Picasso (1881 – 1973 CE)
Roosevelt, Franklin D. (1882 – 1945 CE)
Benito Mussolini (1883-1945 CE)
Eleanor Roosevelt (1884-1962 CE)
Truman, Harry S. (1884 – 1972 CE)
George Patton (1885-1945 CE)
Georgia O’Keeffe (1887 – 1986 CE)
Jim Thorpe (1888-1953 CE)
Adolf Hitler (1889 – 1945 CE)
Charles de Gaulle (1890 – 1970 CE)
Eisenhower, Dwight D. (1890 – 1969 CE)
Barón Rojo (1892-1918 CE)
Mao Zedong (1893 – 1976 CE)
Babe Ruth (1895-1948 CE)
J. Edgar Hoover (1895 – 1972 CE)
Amelia Earhart (1897-1937 CE)
Al Capone (1899-1947 CE)

Advertisement

1900

Walt Disney (1901-1966 CE)
Louis Armstrong (1901 – 1971 CE)
Hirohito (1901 – 1989 CE)
Charles Lindbergh (1902 – 1974 CE)
Salvador Dali (1904 – 1989 CE)
Charles Drew (1904 – 1950 CE)
Puyi (El último emperador) (1906 – 1967 CE)
Leonid Brezhnev (1906 – 1982 CE)
Josephine Baker (1906 – 1975 CE)
Rachel Carson (1907-1964 CE)
Johnson, Lyndon B. (1908 – 1973 CE)
Thurgood Marshall (1908-1993 CE)
Madre Teresa (1910 – 1997 CE)
Reagan, Ronald (1911 – 2004 CE)
Rosa Parks (1913 – 2005 CE)
Nixon, Richard M. (1913 – 1994 CE)
Ford, Gerald (1913 – 2006 CE)
Francis Crick y James Watson (1916 – 2004, 1928 -)
Kennedy, John F. (1917 – 1963 CE)
Nelson Mandela (1918 – 2013 CE)
Sam Walton (1918 – 1992 CE)
Jackie Robinson (1919 – 1972 CE)
Edmund Hillary (1919 – 2008 CE)
Carter, Jimmy (1924 -)
Bush, George (1924-2018)
Maria Tallchief (1925 – 2013 CE)
Margaret Thatcher (1925 – 2013 CE)
Malcolm X (1925-1965)
Reina Isabel II (1926 -)
Fidel Castro (1926-2016)
César Chávez (1927 – 1993 CE)
Maya Angelou (1928-2014)
Andy Warhol (1928 – 1987 CE)
Anne Frank (1929-1945 CE)
Martin Luther King, Jr. (1929 – 1968 CE)

1930

Neil Armstrong (1930 – 2012 CE)
Mikhail Gorbachev (1931 -)
Jane Goodall (1934 -)
Elvis Presley (1935 – 1977 CE)
Colin Powell (1937 -)
Martha Stewart (1941 -)
Stephen Hawking (1942 -)
Muhammad Ali (1942 – 2016 CE)
Clinton, Bill (1946 -)
Bush, George W. (1946 -)
Hillary Clinton (1947 -)
Sally Ride (1951 – 2012 CE)
Puentes de rubí (1954 -)
Oprah Winfrey (1954 -)
Bill Gates (1955 -)
Steve Jobs (1955 – 2011 CE)
Michael Jackson (1958 – 2009 CE)
Obama, Barack (1961 -)
Princesa Diana (1961 – 1997 CE)
Malala Yousafzai (1997 -)

Leave A Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.